ยืนยันการชำระเงิน

Order number *
ชื่อ-นามสกุล *
Email *
เบอร์โทรศัพท์ *
ธนาคารที่เลือกโอน
จำนวนเงิน *
วันที่ชำระ *
เวลา(โดยประมาณ) *
ข้อความ


บริษัท อาร์ตติ้ง จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์
ออมทรัพย์
สาขา อ้อมใหญ่
321-4-25601-9


บริษัท อาร์ตติ้ง จำกัด
ธนาคารกรุงไทย
ออมทรัพย์
สาขา พุทธมณฑลสาย 5
004-6-30127895

ติดต่อ:
โทรศัพท์: (662) 811 9678-9
แฟกซ์: (662) 431 3127
อิเมล์: Admin@artingart.com


Untitled Document