ยืนยันการชำระเงิน

Order number *
ชื่อ-นามสกุล *
Email *
เบอร์โทรศัพท์ *
ธนาคารที่เลือกโอน
จำนวนเงิน *
วันที่ชำระ *
เวลา(โดยประมาณ) *
ข้อความ


ธนาคารไทยพาณิชย์
นายโอมา ส่งวัฒนา
ออมทรัพย์
สาขา อ้อมใหญ่
321-425554-2


ธนาคารกรุงไทย
นายโอมา ส่งวัฒนา
ออมทรัพย์
สาขา พุทธมณฑลสาย 5
463-0-12788-7

ติดต่อ:
โทรศัพท์: (662) 811 9678-9
แฟกซ์: (662) 431 3127
อิเมล์: Admin@artingart.com


Untitled Document