ของขวัญวันเกิด

ของขวัญวันเกิดในแบบPictable ให้Pictableเป็นของขวัญแก่กัน แกะของขวัญแล้วรู้สึกชอบมาก ของขวัญชิ้นพิเศษ สำหรับวันเกิดที่ผู้ให้มีความสุขและผู้รับแฮปปี้ บางครั้งไม่ได้เป็นสิ่งของที่มีราคาแพงเสมอไป แต่เป็นของที่ผู้รับถูกใจ ตรงใจ อาจจะใช้ของที่สามารถทดแทนความจริงใจและสื่อความหมายที่ดี หรืออาจเป็นสิ่งที่แสดงถึงตัวตนของผู้ให้และของผู้รับ ที่สำคัญคือ การที่ของขวัญจะคงอยู่ และเป็นเครื่องเตือนใจต้องเป็นของขวัญที่คงทน สามารถเก็บไว้เตือนใจได้ในยามท้อแท้ เปรียบเสมือนกำลังใจอย่างหนึ่ง ถ้ามีของขวัญสักชิ้นจะมอบให้คนพิเศษ หลายคนคงอยากได้ของขวัญที่มีความไม่เหมือนใคร บ่งบอกถึงความรู้สึกต่างๆ ได้ดี
pictable ออกแบบมาเพื่อตอบสนองโจทย์เหล่านี้ ด้วยประโยขน์ใช้สอยที่พัฒนาขึ้นจากการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน มีความหลากหลายตามรสนิยม และเหมาะสำหรับคนพิเศษของเรา ถ้าเราต้องการความไม่เหมือนใครเราก็สามารถออกแบบของขวัญชิ้นนี้ได้ด้วยมือของเราเอง บอกความรู้สึกดีๆ ของเราลงไป ใส่ความรักและความจริงใจผสมปนเปกับความหมายบนรูปภาพที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน จะทำให้ของขวัญชิ้นนี้มีความพิเศษที่ไม่เหมือนกับของขวัญชิ้นใดๆ แน่นอน มาร่วมกับมอบสิ่งดีๆให้คนพิเศษใอกาสพิเศษที่นานๆครั้งจะเกิดขึ้นด้วย Pictable
share


Gallery


Untitled Document